Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023154 GENTIANA, s.r.o. 46867465 Veľká okružná 17, 010 01 Žilina Auto s rukou na vyloženie kontajnera dňa 26.06.2023 95,00 19,00 114,00 OBJ. 2023072 02.07.2023 04.07.2023