Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022037 GEMI s.r.o. 50328271 Cesta k nemocnici 5852/47, 974 01 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 17.10.2022 17.10.2022