Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R. Štefánika 143/15 78,00 15,60 93,60 02.06.2023