Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 148,85 29,77 178,62 18.07.2023