Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023137 Ferdinand Pala J. Tombora 687/4, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230178 07.11.2023 07.11.2023