Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023061 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 Vojtecha Spanyola 1740/43, 012 07 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230080 12.05.2023 15.05.2023