Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024022 FÁBIAN s.r.o. 36625507 Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240014 25.03.2024 27.03.2024