Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023250 EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava vrecia LDPE 120l čierne, vrecia LDPE žlté 240l 95,00 19,00 114,00 OBJ. 2023118 08.09.2023 08.09.2023