Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023338 EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava Rôzne vrecia pre vývoz MSN 145,42 29,08 174,50 OBJ. 2023137 06.11.2023 06.11.2023