Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
EXACT Invest, s.r.o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava 95,00 19,00 114,00 08.09.2023