Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
EXACT Invest s.r.o. 51119838 Ďurgalova2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83,12 16,63 99,75 19.04.2023