Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
EXACT Invest, s.r.o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava 145,42 29,08 174,50 06.11.2023