Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2023137 EXACT Invest, s.r.o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava Rôzne vrecia na vývoz MSN 145,42 29,08 174,50 06.11.2023 06.11.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ