Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023353 Euro Dotácie, a.s. 36438766 Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina Výber dodávateľa - zabezpečenie služieb riadenia VO v meste Žilina 1000,00 200,00 1200,00 zmluva V004-1/2022 14.11.2023 14.11.2023