Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022013 Euro Dotácie, a.s. 36438766 Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina odborné konzultačné služby vo VO 3780,00 756,00 4536,00 08.04.2022 14.04.2022