Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023074 ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti VO 150,00 30,00 180,00 DO č. 20230088 20.06.2023 20.06.2023