Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023057 EPM TRADE s.r.o. 47531142 Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230072 18.05.2023 19.05.2023