Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022071 Enerline, s.r.o. 46068201 Kopčianska 10, 851 01 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 13.12.2022 13.12.2022