Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023138 emPulse, s.r.o. 44763247 Revolučná 10, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230179 08.11.2023 08.11.2023