Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022031 emProject, s.r.o. 36763837 Revolučná 10, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 12.10.2022 17.10.2022