Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022059 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava-Rača Vystavenie vyjadrenia 2 ks 20,00 4,00 24,00 25.11.2022 30.11.2022