Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2022033 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Rajčianska 162, 831 54 Bratislava Revízia svetelného bodu-Rosinská 14,50 2,90 17,40 19.10.2022 25.10.2022 Ing. Peter Rolko, konateľ