Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023065 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Výmena poškodenej rozvodnej skrine na ul. Mateja Bela v Žiline 519,40 103,88 623,28 OBJ. 2023004 19.04.2023 19.04.2023