Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023063 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Výmena poškodeného svietidla na ul. Kvačalova v Žiline 758,18 151,64 909,82 OBJ. 2023003 19.04.2023 19.04.2023