Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Suma s DPH / bez DPH (v €) Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
OBč.2023004 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Výmena rozvodovej skrine na ul. Mateja Bela v Žilina 623,28 € 26.01.2023 27.01.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ