Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
ELZA – Elektromont.závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava 1171,44 214,29 1285,73 11.08.2023