Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023056 elkatel s.r.o. 52114716 Račianska 96, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230075 28.04.2023 28.04.2023