Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022074 elkatel s.r.o. 52114716 Račianska 96, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 21.12.2022 21.12.2022