Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023224 ELF media s.r.o. 46411160 Stránske 67, 013 13 Stránske Dutinkový polykarbonát 1490,00 298,00 1788,00 OBJ. 2023097 10.08.2023 11.08.2023