Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022102 ELF media s.r.o. 46411160 Stránske 67, 013 13 Stránske Polep automobilov a potlač búnd 220,50 44,10 264,60 OBJ. 2022047 22.12.2022 29.12.2022