Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
ELEKTROSPED, a. s. 35765038 Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 692,92 138,58 831,50 31.05.2023