Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2022010 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 licencia eZákazky 3060,00 612,00 3672,00 03.06.2022 Ing. Peter Rolko, konateľ