Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
eBIZ Corp s.r.o. 35758643 Lehotského 1, 811 06 Bratislava 3060,00 612,00 3672,00 13.06.2022