Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023001 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 Lehotského 1. 811 06 Bratislava Podpora a prevádzka eZakazky ZNH, rok 2023 360,00 € 72,00 432,00 OBJ. 2022010 05.01.2023 11.01.2023