Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023085 DSI DATA, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za 5/2023 66,00 13,20 79,20 zmluva č.1000054047 10.05.2023 11.05.2023