Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023178 DSI DATA, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za 7/2023 82,84 16,56 99,40 zmluva č.1000054047 12.07.2023 13.07.2023