Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023130 DSI DATA, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za 6/2023 59,20 11,84 71,04 zmluva č.1000054047 10.06.2023 12.06.2023