Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina 1233,33 246,67 1480,00 17.10.2022