Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224125 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 010 01 Žilina prenájom nebytových priestorov 3/2024 203,00 40,60 243,60 Z/2022/024 08.04.2024 22.04.2024