Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023177 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova za 6/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 12.07.2023 13.07.2023