Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF 3022 004 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov 120,00 16.02.2022 25.02.2022