Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022086 Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov 11/2022 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 07.12.2022 08.12.2022