Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023260 Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom ul. Kvačalova za 8/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 12.09.2023 13.09.2023