Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2023123 DEXTRADE Žilina, s.r.o. 30224802 Kamenná 9, 010 01 Žilina Spring 0627 - osadenie a montáž herného prvku do Parku Ľ.Štúra 5154,00 25.09.2023 25.09.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ