Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023366 DEXTRADE Žilina, s.r.o. 30224802 Kamenná 9, 010 01 Žilina Dodávka betónu Park Ľ. Štúra 280,00 56,00 336,00 OBJ. 2023123 27.11.2023 27.11.2023