Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DEXTRADE Žilina, s.r.o. 30224802 Kamenná 9, 010 01 Žilina 270,00 54,00 324,00 25.09.2023