Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022108 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava GPS, aktivácia, montáž do Piaggo Porter - 3 ks 387,90 77,58 465,48 OBJ. 2022044 28.12.2022 29.12.2022