Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224134 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava riadiaca jednotka GPS , montáž -OPEL 1446,50 289,30 1735,80 OB2024043 11.04.2024 23.04.2024