Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224121 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Dallas kľúč, identifikácia vodiča - 24 ks 120,00 24,00 144,00 OB2024032 04.04.2024 17.04.2024