Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023191 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava testovanie GPS vo vozidle Peugeot 208 10,00 2,00 12,00 OBJ. 2023080 21.07.2023 21.07.2023