Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023115 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Testovanie GPS vo vozidle IVECO 1,00 0,20 1,20 OBJ. 2023020 05.06.2023 08.06.2023