Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023066 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Čipy do GPS 5 ks 33,00 6,60 39,60 20.04.2023 21.04.2023